Presentacións

O Foro Económico de Galicia divulga os seus traballos mediante presentacións aos medios de comunicación e notas de prensa. Neste apartado recóllense referencias ás rondas de prensa, ordenadas cronolóxicamente

Log in with your credentials

Forgot your details?