O Foro propón innovar en sectores disruptivos

PresentacionInnovacionEmpresarial
Xosé H. Vázquez, profesor da Universidade de Vigo e experto en innovación industrial, autor do docunento A I+D+i empresarial en Galicia. Dez mensaxes e unha proposta.

17.10.2016

O Foro Económico de Galicia plantexa duplicar o investimento en innovación en Galicia, tanto público como privado, pero cambiando o modelo: centrar a innovación en sectores disruptivos e non obsolescentes; e aplicar máis investimento á innovación non tecnolóxica (organización, sistemas de información, loxística, reciclaxe,…). Na actualidade Galicia está a cola de España en investimento en I+D+i, co 0,87% do PIB, case tres veces menos que o País Vasco (2,12%), autonomía de semellante tamaño económico e poboacional a Galicia.

Xosé H. Vázquez asina o traballo I+D+i empresarial en Galicia, dez mensaxes e unha proposta, presentado hoxe en Vigo, e que analiza os problemas e virtudes da innovación nas empresas galegas. O documento destaca catro importantes peculiaridades da innovación nas empresas galegas:

  • A I+D+i está centrada en sectores obsolescentes
  • A innovación procede de procesos de aprendizaxe na empresa e non da I+D académica
  • A metade das empresas que incorporan vantaxes de innovación son industrias manufactureiras
  • As empresas invisten moi pouco en innovación que non sexa tecnolóxica

O traballo sobre a innovación empresarial galega revela que, durante a recesión económica (2007-14) Galicia perdeu o 60% das súas empresas innovadoras (1.505 empresas pechadas ou trasladadas), o que sitúa o numero actual de empresas innovadoras en tan só 997 compañías.

Nos indicadores de alta tecnoloxía, Galicia presenta 106 empresas manufactureiras e 147 empresas de servizos cun gasto en I+D+i conxunto de 125 millóns de euros en 2014. O mesmo indicador referido ao País Vasco sinala un investimento de 698 millóns de euros (cinco veces máis que Galicia) en 773 empresas.

O estudio detalla que o 17,4% das empresas galegas dispoñen dalgunha Tecnoloxía Facilitadora Esencial (TFE), se ben a metade destas empresas están no sector de industrias manufactureiras. No gasto medio das empresas innovadoras, Galicia no está tan mal situada (7ª no ránking de España), se ben o índice de innovación sitúa nos dous primeiros postos a industrias de productos químicos e de maquinaria, moi por diante de sectores máis disruptivos como información e coñecemento, reciclaxe, loxística, organización ou márketing.

“A innovación das empresas galegas non está orixinada tanto na I+D como nun proceso de aprendizaxe e combinación de outras innovacións nas propias empresas”, subliña Xosé H. Vázquez, profesor da Universidade de Vigo e experto do Foro Económico de Galicia en innovación industrial. Vázquez sostén que as empresas galegas deberían centrar máis a súa innovación en procesos non tecnolóxicos, enfocándose a innovar en procesos de organización, reciclaxe de materiais, loxística ou sistemas de información.

O Foro Económico de Galicia está integrado por 50 empresarios, economistas e xornalistas económicos que, en seis anos, teñen elaborado 55 estudios e análises económicas sobre os sectores e os aspectos principais da economía e a sociedade galega.

Documento

Log in with your credentials

Forgot your details?