Presentacións
Informe de conxuntura socioeconómica lII/ 2017

Unha estratexia para a Galicia rural do século XXI

Novembro 29, 2017
Edelmiro López e María do Mar Pérez intentan poñer sobre a mesa algunhas orientacións e propostas para o debate sobre o futuro do rural galego.


Informe de conxuntura socioeconómica lII/ 2017

A economía galega continúa coa súa senda expansiva rexistrando taxas de variación interanuais iguais ou superiores ao 3% dende hai cinco trimestres

Setembro 14, 2017
Setembro 14, 2017

 


 


Informe de conxuntura socioeconómica lII/ 2017

Unha estratexia industrial para Galicia

Xullo 13, 2017
O novo documento do Foro Económico de Galicia presentado no sede do Club Financeiro de Vigo,"Unha estratexia industrial para Galicia", foi elaborado por Albino Prada.