Unha estratexia industrial para Galicia

estratexia-dixital

O novo documento do Foro Económico de Galicia presentado na sede do Club Financeiro de Vigo, baixo o título “Unha estratexia industrial para Galicia”, foi elaborado por Albino Prada. Cunha visión a medio e longo prazo, avalíase a situación actual das actividades de produción material de Galicia, centrándose no conxunto das manufacturas. Esta análise  permite visibilizar a tendencia e evolución das súas respectivas magnitudes económicas, e realizar comparativas estratéxicas tanto rexionais como con respecto a todo o Estado.

No documento formúlanse propostas e recomendacións encamiñadas a mellorar o saldo comercial de Galicia, incrementar o número de empresas exportadoras, e aumentar o seu tamaño. Salienta tamén a necesidade de priorizar a innovación non tecnolóxica e a transversalidade das actividades estratéxicas, asunto ao que se lle presta atención preferente ao longo do texto.

 

Ver documento

Log in with your credentials

Forgot your details?