VI Reunión Anual de A Toxa do Foro Económico de Galicia

Os participantes na reunión do Foro na Toxa posan coa ría de fondo

Os participantes na reunión do Foro na Toxa posan coa ría de fondo

 

A sexta reunión anual do Foro Económico de Galicia abordou 5 paneis de análise e debate para a economía galega:

1) As claves do futuro da automoción galega

2) Sostibilidade dos concellos galegos

3) Industria 4.0

4) As oportunidades de Galicia na nova discusión autonómica

5) Recuperación económica, ¿sostible?

O encontro reuniu en A Toxa durante dúas xornadas consecutivas aos 40 socios e membros natos do Foro, xunto cos poñentes invitados, para debatir sobre cinco temas esenciais para o desenvolvemento socioeconómico galego.

Entre os intervintes, comentaristas e moderadores do Foro Económico de Galicia 2015 se inclúen Jesús Lampón, Javier Aguilera, Emilio Pérez Nieto, Xoaquín Fernández Leiceaga, Víctor Nogueira, Teresa Pedrosa e Antón Costas.

Ademáis de reunións sectoriais ou máis específicas, dende 2010 o Foro realiza unha sesión anual coa presentación de informes concretos, neste ano concentrada en cinco documentos.

Documentos

Xoaquín Fernández Leiceaga / Santiago Lago Peña
O impacto fiscal en Galicia dos cambios no modelo territorial

Jesús F. Lampón / José Luciano Martínez
El sector de la automoción en Galicia: claves de futuro

Xaquín Álvarez Corbacho
Educación democrática ou barbarie

Javier Aguilera
Galicia: industria 4.0. Axenda da competitividade industrial galega

Programa

Log in with your credentials

Forgot your details?