Nivelar todos os servizos, sextuplicar o FCI

Santiago Lago Peñas, director do Foro Económico de Economía, xxunto ao rostro do Nadador de Leiro en Vigo.
Santiago Lago Peñas, director do Foro Económico de Galicia, xunto ao rostro do Nadador de Leiro en Vigo.

20.01.2017

O Foro Económico de Galicia subliña que o novo modelo de financiamento autonómico, que comezou a negociarse este 17 de xaneiro, debe mellorar a descentralización e a equidade no reparto de recursos entre todos os españois. “Galicia debe liderar o retorno á nivelación de todos os servizos descentralizados. Porque lle interesa e porque é o que encaixa cunha concepción ampla de equidade entre todos os españois. E porque é o que posibilita que a autonomía política e o autogoberno sexan compatibles coa capacidade de prestar servizos públicos semellantes en toda España, a igualdade de esforzo fiscal realizado polos cidadáns”, explica o director do Foro Económico de Galicia.

O catedrático de economía Santiago Lago Peñas é autor de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico, presentado hoxe en Santiago de Compostela, xunto co presidente da Asociación Foro Económico de Galicia, o empresario Emilio Pérez Nieto.

O traballo plantexa, entre outras cousas, sextuplicar o Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), descentralizar impostos e, ao mesmo tempo, armonizar ás suas bases impositivas para evitar dumping fiscal entre autonomías.

A continuación se resumen catro das principais propostas para o novo modelo de financiamento autonómico:

  • Séptima en recursos por habitante. O actual sistema trata ben a Galicia, séptima autonomía en recursos por habitante e a primeira entre as máis poboadas (113,3 sobre unha media de 100). O Foro Económico de Galicia propón que o novo modelo non se axuste só á poboación, nin prime tanto o número de emigrantes, e pola contra que se acentúe a atención ao envellecemento (máis costoso e menos dinámico) e ao espallamento poboacional.
  • Multiplicar por 6 o FCI. O Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) pasou en Galicia de 200 millóns de euros ao ano a só 46,9 millóns en 2017. O director do Foro Económico de Galicia propón sextuplicalo, ata 300 millóns de euros anuais en Galicia, e estabilizalo, para que non haxa que recalculalo cada ano.
  • Descentralizar impostos. Para o IVE e os Impostos Especiais, propón establecer un tramo autonómico armonizado en vez de participar na recadación vía transferencias. Para o IRPF propón que o tramo autonómico sexa trasladado de inmediato ás retencións (agora tarda 2 anos), como sucede co tramo estatal. Propón un chan común en toda España para Patrimonio e Sucesións e unha reforma fiscal verde. A proposta non pide a supresión dos foros (País Vasco e Navarra) nin da Insularidade (Canarias), mais sí que se apliquen con equidade (mesmos recursos obtidos co mesmo esforzo fiscal aplicado).
  • Débeda e FLA. O Foro Económico de Galicia considera desacertado aportar máis recursos ás autonomías máis endebedadas ou a aquelas que precisaron do Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Propón que non se aporte para cancelar débeda, senón en función do acordo xeral.
Ler traballo

Log in with your credentials

Forgot your details?