Prioridade: rexuvenecer Galicia

O Foro Económico de Galicia marca como unha prioridade para o desenvolvemento sostible do país unha política demográfica baseada en 5 puntos: atraer xoves galegos emigrados por necesidade laboral; atraer estudiantes doutras comunidades autonómicas e estados; aumentar nun 10% o número de escolas infantís en Galicia, especialmente nas zonas con maior demanda de pais e nais; atraer investimento estranxeiro para crear novas empresas; favorecer a natalidade con políticas activas.

O profesor Xaquín Fernández Leiceaga presentou un documento de diagnóstico e medidas contra a forte crise demográfica de Galicia, que foi condensado no documento 50 Propostas para Galicia, presentado por Santiago Lago Peñas, Fernando González Laxe e Emilio Pérez Nieto.

Ver documento Demografía
Ver documento 50 Propostas para Galicia 

Log in with your credentials

Forgot your details?