Galicia Conxuntura

A análise e seguimento de conxuntura concrétase en cinco outputs: o informe trimestral de conxuntura, que inclúe as chamadas notas de conxuntura; o Indicador ABANCA-Foro de Conxuntura Económica de Galicia; o informe trimestral sobre sector exterior (BAEXGA); o Cadro Económico de Galicia, que patrocina o Consorcio Zona Franca de Vigo; e o informe anual de previsións do PIB.


Informes de conxuntura


Notas de conxuntura

Log in with your credentials

Forgot your details?