A formación profesional dual en España

DocumentoFP
Foro Económico de Galicia
Estudio firmado por Alberto Gago, Eloy Pérez e Alberto Vaquero, economistas do Foro Económico de Galicia,  sobre a implantación da nova Formación Profesional Dual en España i en Galicia, tras dous anos de funcionamento do novo sistema.
Os datos revelan que Galicia ten un grado de implantación do sistema dual moi inferior á media española (0,75% dos alumnos de FP, fronte ao 1,28% de media española.
Para Galicia, os economistas do Foro consideran prioritario extender as prácticas duais á Formación Profesional do sector primario, en cursos de empresas vitivinícolas, lácteas e alimentarias.
PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?