Anuario 2017

anuario_2017
Anuario 2017

A estrutura do contido inclúe este ano catro bloques de artigos. O primeiro é o titulado “O Sistema Produtivo Galego. Situación e expectativas nun mercado globalizado”; o segundo refírese a Galicia e a contorna xeral; o terceiro analiza a financiación pública e privada, e o cuarto recolle a opinión dos axentes económicos, sociais e políticos galegos baixo o título “Consenso sobre a capacidade de Galicia para seguir crecendo”.

A obra conta con achegas de Juan Carlos Escotet Rodríguez, Emilio Pérez Nieto, Santiago Lago, Xoan López Facal, Edelmiro López Iglesias, Fernando González Laxe, José Francisco Armesto, Patricio Sánchez, Albino Prada, Carsten Moser, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval, Elena Muñoz, Luis Otero González e Luis Ignacio Rodríguez Gil. Os seus coeditores son José Luis Gómez e Jorge González Gurriarán, que tamén escriben na obra.

Anuario 2017

El sistema productivo gallego. Situación y expectativas en un mercado globalizado


“La innovación, el reto de una Galicia en recuperación”

Juan Carlos Escotet Rodríguez


“Unha recuperación real, pero con asimetrías e eivas pendentes”

Emilio Pérez Nieto y Santiago Lago Peñas


“Galiza na dinámica dos fluxos externos de capital e os axustes estruturais en curso na economía española”

Xoán López Facal


“A cadea láctea en Galicia ante o novo contexto dos mercados e as políticas”

Edelmiro López Iglesias


 

Galicia y el entorno general: balance y previsiones


“Balance do 2016: Consolidando a recuperación da economía galega”

Fernando González Laxe, José Francisco Armesto Pina y Patricio Sánchez Fernández


“Galicia: crecemento e desenvolvemento”

Albino Prada


“Galicia ante el desafío de Donald Trump”

Carsten Moser


 

Financiación pública y privada en Galicia


“Trinta anos de facenda autonómica: un balance”

Xoaquín Fernández Leiceaga


“La consolidación fiscal de la administración. En un contexto de globalización y austeridad”

María Cadaval y Elena Muñoz


“Financiación de empresas y economías domésticas”

Luis Otero González y Luis Ignacio Rodríguez Gil


 

Opinión de los agentes económicos, sociales y políticos gallegos


“Consenso sobre la capacidad de Galicia para seguir creciendo”

José Luis Gómez


Log in with your credentials

Forgot your details?