Barómetro exportador 0/2017

baexga-0-2017
Barómetro exportador de Galicia 0/2017

Autor: Albino Prada

O Baexga é un novo instrumento presentado polo Foro Económico de Galicia para avaliar a marcha das exportacións galegas tanto en volume como en número de empresas, en comparación coa media española. Utiliza catro variables de medición aplicadas tanto ao volume exportado coma ao número de empresas exportadoras: a evolución total no período, o destino das exportacións aos países da UE ou ás economías emerxentes (EE) e a evolución total na última década.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?