Balance portuario e aeroportuario ll/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica II/2014
Comentario I

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

A relevancia de Galicia no tráfico portuario e aeroportuario español nos últimos anos é limitada. Se o PIB xerado na comunidade autónoma e a súa poboación mantense estable  no 5,4% e 5,9%, respectivamente, o movemento portuario de mercadoría xeral e contedores se sitúa no ano 2013 no 2,8% e 2,0%, respectivamente, e o tráfico de pasaxeiros nos aeroportos galegos representa tan só o 1,9% do total estatal.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?