Demografía empresarial (l/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica I/2014
Comentario I

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

Ao longo dos últimos cinco anos, Galicia seguiu a tendencia do resto das comunidades autónomas (CC.AA.) españolas, presentando unha caída do número de empresas activas. Se entre 2003 e 2008 o número de empresas aumenta en máis de 29.000 empresas (+16,8%) dende entón e ata 2013 o seu número descende un 5,1% (10.373 empresas).

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?