Fiscalidade autonómica (I/2016)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica 1/2016

 

Comentario II

Fiscalidade Autonómica

 

Alberto Vaquero García

CONTIDO

Galicia sitúase en niveis de imposición baixos nos tributos locais e o imposto sobre matriculación. En sentido contrario, as esixencias tributarias son maiores que a media en Imposto de Transmisión Patrimonial e Actos Xurídicos Documentados (a pesar dos cambios introducidos para o exercicio fiscal de 2016), o Imposto de Patrimonio e o Imposto Especial de Hidrocarburos.

Os dous primeiros, ademais do de Sucesión e Doazóns,  están xestionados e dependen de competencias normativas da Xunta de Galicia.

Ver nota

Log in with your credentials

Forgot your details?