Informe de conxuntura socioeconómica I / 2015

informe-1-2015
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

1. ANÁLISE DE CONTAS

– Balance do ano 2014

– Bifurcación económica

2. SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA

3. COMENTARIOS

– Turismo

– Renda agraria

4. GLOSARIO

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?