Informe de conxuntura socioeconómica I / 2016

Informe-I-2016
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE DE CONTAS.

– Balance da economía galega no ano 2015

II- INDICADORES DE CONXUNTURA

– Síntese estatística

– Indicador Foro de Conxuntura Económica

III- COMENTARIO

– Chequeo ao sector da automoción
(Autor: Albino Prada Blanco)

– Fiscalidade galega no eido autonómico: Unha perspectiva empresarial.
(Autor: Alberto Vaquero García)

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?