Informe de conxuntura socioeconómica II / 2014

informe-2
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

  1. ANÁLISE DE CONTAS.
    O mercado de traballo galego no 1º trimestre de 2014
  2. SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA.
  3. COMENTARIOS
    Balance portuario e aeroportuario.
    O sector exterior galego.
  4. GLOSARIO
PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?