Informe de conxuntura socioeconómica II / 2015

Informe_de_conxuntura_II-2015
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

1. ANÁLISE DE CONTAS

– Contas económicas trimestrais no 1º trimestre de 2015

-O mercado de traballo no primeiro trimestre 2015

2. INDICADORES DE CONXUNTURA

– Síntese estatística

3. COMENTARIOS

– A industria da conserva

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?