Informe de conxuntura socioeconómica III / 2014

informe-3
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

  1. ANÁLISE DE CONTAS.
    Optimismo moderado: balance do 1º semestre de 2014
  2. SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA.
  3. COMENTARIOS
    O mercado da vivenda e a actividade residencial.
    Pobreza e desigualdade.
  4. GLOSARIO
PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?