Informe de conxuntura socioeconómica III / 2015

informeIII-2015
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE DE CONTAS.

– Balance da economía galega no 2º trimestre de 2015

II- INDICADORES DE CONXUNTURA

– Síntese estatística

– Indicador Foro de Conxuntura Económica

III- COMENTARIO

– Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?