Informe de conxuntura socioeconómica lll/ 2017

3-2017
Fernando González Laxe (Coord.)

José Francisco Armesto Pina

Patricio Sánchez Fernández

Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE DE CONTAS.
. Contas económicas e emprego:
luces e sombras no 2º trimestre de 2017

II- COMENTARIO
. Retos futuros en materia laboral

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?