Informe de conxuntura socioeconómica IV / 2014

informe-4
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

  1. ANÁLISE DE CONTAS.
    O mercado de traballo no 3º trimestre de 2014
    Contas económicas trimestrais no 3º trimestre de 2014.
  2. SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE CONXUNTURA.
  3. COMENTARIOS
    Solo industrial
  4. GLOSARIO
PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?