Informe de conxuntura socioeconómica IV / 2015

informe-IV-2015
Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE DE CONTAS.

– Balance da economía galega no 3º trimestre de 2015

II- INDICADORES DE CONXUNTURA

– Síntese estatística

– Indicador Foro de Conxuntura Económica

III- COMENTARIO

– Impacto da crise nos hábitos do consumo alimentario

– O complexo lácteo en Galicia: diagnóstico e estratexias de futuro. Autor: Edelmiro López Iglesias.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?