Informe de conxuntura socioeconómica IV / 2016

portada-informe
Fernando González Laxe (Coord.)

José Francisco Armesto Pina

Patricio Sánchez Fernández

Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE DE CONTAS.

– Contas económicas trimestrais no 3º trimestre de 2016

II- INDICADORES DE CONXUNTURA

– Síntese estatística

III- COMENTARIOS

– Panorama da acuicultura

(Autor: Manuel Varela Lafuente)

– 15 Cadros para avaliar os efectos da crise económica en Galicia

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?