Informe de conxuntura socioeconómica IV/ 2018

4-info-conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.)

José Francisco Armesto Pina

Patricio Sánchez Fernández

Santiago Lago Peñas

CONTIDOS

I- ANÁLISE CONXUNTURAL

. Contas económicas.

. Mercado de Traballo.

II- COMENTARIO

. Dinámicas del mercado inmobiliario industrial.

Autora: Raúl Pérez Boán.

III- ACTUALIDADE DO FORO

. Efectos da crise económica en Galicia a través de 25 cadros ou gráficos.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?