Notas de Conxuntura

As Notas de Conxuntura son breves estudios focalizados en aspectos ou sectores concretos da economía, incluidos dentro de cada informe de conxuntura socioeconómica do Foro Económico de Galicia.

Log in with your credentials

Forgot your details?