O impacto fiscal en Galicia dos cambios no modelo territorial

infoModeloTerritorial
Foro Económico de Galicia

O Foro Económico de Galicia ofrece esta investigación económica sobre o impacto en Galicia da independencia de Cataluña ou dos diferentes escenarios dun novo pacto fiscal.

O estudio, elaborado polos profesores Xoaquín Fernández Leiceaga e Santiago Lago Peñas, analiza as consecuencias nas contas públicas de Galicia e do resto de España do escenario da independencia catalana, máis tamén de outros tres escenarios cun novo pacto fiscal entre as autonomías.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?