O sector alimentario en Galicia: Desafíos e oportunidades. Cales deben ser as prioridades?

docum-3-sector-alimentario
Relatores:
Edelmiro López Iglesias
Manuel M. Varela Lafuente
Membros da ponencia:
Jesús Alonso
Manuel Gómez Franqueira

Setembro de 2013.
Documento 3/2013

Este documento ten por obxecto a análise dos desafíos e oportunidades aos que se enfronta o sector alimentario en Galicia, e as estratexias que, en consecuencia, deberían orientar tanto as políticas públicas como a actuación dos axentes privados. Con ese fin ofrecemos en primeiro lugar unhas breves pinceladas sobre a realidade actual do sector alimentario e un diagnóstico dos seus principais problemas e potencialidades; para, sobre esa base, someter a debate unhas propostas sobre as prioridades, os puntos clave nos que sería necesario actuar. O enfoque do documento parte da conveniencia de considerar o conxunto do complexo alimentario, incluindo tanto as actividades primarias como a industria alimentaria e tanto o ámbito agroalimentario como o pesqueiro. Pero tendo claro tamén que esa visión global debe acompañarse dunha atención ás especificidades dos dous subconxuntos, o agroalimentario e o pesqueiro.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?