Pobreza e desigualdade (lll/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica III/2014
Comentario II

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

Os efectos da crise sobre a desigualdade e pobreza en Galicia amosan resultados dispares. Por unha banda, a desigualdade mantívose relativamente estable dende o ano 2007 e cunha evolución lixeiramente inferior á da nosa contorna. Pola contra, asistiuse neste período a unha clara e preocupante tendencia crecente da poboación en risco de pobreza.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?