¿Que futuro demográfico nos agarda e como pode incidir no noso benestar?

docum-7-demografia
Xoaquín Fernández Leiceaga

Abril de 2014.
Documento 7/2014

A demografía é un determinante relevante do noso futuro, por ser un factor decisivo na determinación das necesidades sociais e das posibilidades de atendelas eficazmente. Ademais, os agregados poboacionais teñen, no curto e medio prazo, unha considerable inercia, o que facilita os exercicios de anticipación: os maiores de 40 anos no 2050 xa están nacidos hoxe. Estas características combinadas facilitan o “determinismo demográfico”, que induce con frecuencia a erro ou confusión.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?