Renda agraria (I/2015)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica I/2015
Comentario II

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

O sector agrogandeiro ten un papel relevante na economía galega, presentando un peso relativo no VEB e no emprego superior ao do conxunto do Estado. A actividade gandeira  segue a ser o principal protagonista do sector agrario galego, contribuíndo co 58,3% ao  valor da produción final agraria no ano 2012 (último ano dispoñible), se ben esta  porcentaxe situábase por riba do 65% entre 2005 e 2008.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?