Sector da automoción (I/2016)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica 1/2016

 

Comentario I

Chequeo ao sector da automoción

 

Albino Prada Blanco

CONTIDO

A  competitividade dos produtos do sector avanza nunha combinación de maior valor engadido e menor traballo humano directo, definíndose así no cruce entre ambas tendencias un aumento da produtividade.

Producimos a mesma riqueza material en termos reais en 2012 que en 1995 cun terzo menos do emprego.

Tras examinar diversas variables o estudio conclúe que a permanente redución do emprego do sector é compatible cun volume de produción e de exportacións en recuperación, pero non cunha semellante recuperación da cota de mercado interno. O oitenta por cento da nosa demanda de turismos sería alimentada con crecentes importacións, mentres que exportamos preto do setenta por cento da nosa produción (unha cifra tamén crecente).

Ver nota

Log in with your credentials

Forgot your details?