Sector exterior (ll/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica II/2014
Comentario II

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

A principal característica do sector exterior galego de mercadorías é a súa elevada concentración xeográfica e sectorial dado que a UE concentra o 60,5% da actividade comercial galega e as cinco primeiras actividades exportadoras e importadoras representan en torno ao 55% do seu valor total en 2013.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?