Sector vinícola (II/2016)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica 2/2016

 

Comentario I

Sector vinícola

 

CONTIDO

O sector do viño galego, tanto en termos cuantitativos como en termos cualitativos, ocupa un lugar salientable dentro do sector primario da nosa Comunidade.

A ocupación de case 20% da superficie das explotacións galegas reflicte que nos atopamos ante un sector fundamental do noso agro, nomeadamente nas provincias de Pontevedra e Ourense.

En termos de emprego supón case o 5% dos traballadores galegos na industria alimentaria, porcentaxe que descende ata o 3% cando se considera o importe das vendas.

Ver nota

Log in with your credentials

Forgot your details?