Solo industrial (lV/2014)

notas-conxuntura

Informe de conxuntura socioeconómica IV/2014
Comentario I

Fernando González Laxe (Coord.)
José Francisco Armesto Pina
Patricio Sánchez Fernández
Santiago Lago Peñas

CONTIDO

Os parques empresariais constitúense como unidades de actuación urbanística destinadas ao uso industrial, comercial e de servizos dotadas dunha completa rede de infraestruturas (incluídas as telecomunicacións) e que garanten un mínimo impacto medioambiental. En Galicia, os distintos plans sectoriais aprobados dende o primeiro Plan de Solo Empresarial de 1991 compórtanse case exclusivamente como instrumentos de planificación urbanística do territorio que posibilitan a creación de solo.

PDF

Log in with your credentials

Forgot your details?