VI Reunión Anual do Foro Económico de GaliciaVII Reunión da Toxa

Os participantes na reunión do Foro na Toxa posan coa ría de fondo

 

A sexta reunión anual do Foro Económico de Galicia abordou 5 paneis de análise e debate para a economía galega:
  1. As claves do futuro da automoción galega
  2. Sostibilidade dos concellos galegos
  3. Industria 4.0
  4. As oportunidades de Galicia na nova discusión autonómica
  5. Recuperación económica, ¿sostible?
O encontro reuniu en A Toxa durante dúas xornadas consecutivas aos 40 socios e membros natos do Foro, xunto cos poñentes invitados, para debatir sobre cinco temas esenciais para o desenvolvemento socioeconómico galego.
Entre os intervintes, comentaristas e moderadores do Foro Económico de Galicia 2015 se inclúen Jesús Lampón, Javier Aguilera, Emilio Pérez Nieto, Xoaquín Fernández Leiceaga, Víctor Nogueira, Teresa Pedrosa e Antón Costas.
Ademáis de reunións sectoriais ou máis específicas, dende 2010 o Foro realiza unha sesión anual coa presentación de informes concretos, neste ano concentrada en cinco documentos.

Documentos

  • Xoaquín Fernández Leiceaga / Santiago Lago Peña O impacto fiscal en Galicia dos cambios no modelo territorial
  • Jesús F. Lampón / José Luciano Martínez El sector de la automoción en Galicia: claves de futuro
  • Xaquín Álvarez Corbacho Educación democrática ou barbarie
  • Javier Aguilera Galicia: industria 4.0. Axenda da competitividade industrial galega