ll Foro económico de Galicia

segundo-foro

Balnerio de Mondariz. 31 marzo e 1 abril de 2011

Obxectivo e contido

O II Foro Económico de Galicia celebrado os días 31 marzo e 1 abril de 2011, no Balnerio de Mondariz, tiña o obxectivo de xuntar nun espazo de reflexión analistas da economía galega, empresarios e xornalistas para compartir reflexións estratéxicas sobre a economía galega e difundilas a través dos principais medios de comunicación escrita en Galicia. O foro integra a participantes ideoloxicamente plurais e celébrase a porta pechada, sen garabatas. Nas sesións de traballo usaranse indistintamente o galego e o castelán a escolla de cada un.

O primeiro día escollemos 2 temas para desenvolver en dous bloques. Cada un dos temas será exposto por 2 analistas nun tempo máximo de 30 minutos nos que se incidirá na parte propositiva, e 5 minutos de comentario por outro analista, para despois abrir un debate vivo. O segundo día é dedicado ao sistema financeiro e as visións globais das oportunidades, ameazas, desafíos e fortalezas da economía galega en perspectiva. Os traballos se entregan alomenos cunha semana de antelación a fin de que todos poidan ir preparando as súas reaccións. Os papeis deben centrarse nos aspectos propositivos, se ben é inevitable e necesario facer tamén un avaliación da situación presente. O obxectivo do foro é axudar a construír discursos e políticas públicas horizontais que se poidan manter no fundamental mesmo cos cambios de goberno.

O xeito de conciliar o traballo dos xornalistas coa franqueza nos debates basease nas seguintes regras, que coinciden coas do Foro Chaves 2010 e foron entón escrupulosamente cumpridas:

  1. As exposicións principais considerase material aberto
  2. Os debates a partires de cada papel son “off the record” ou alomenos ningunha opinión é atribuída a un participante con nomes e apelidos.
  3. Despois de cada debate e ao longo do encontro animarase o diálogo bilateral e voluntario entre periodistas e participantes (entrevistas…). Todos os participantes poden escusarse.
  4. Tendo en conta todo o anterior, garántese que só aparezan recollidas nos medios as opinións que cada un queira que aparezan xunto ao seu nome.

 PROGRAMA

Xoves, 31 de marzo

11:00-11:30 Chegada de asistentes

11:30-14:00 Introducción. A competitividade da economía galega: ¿Ónde estamos e qué facer?

Organizadores

Albino Prada e Xosé H. Vázquez

Comentarista: Edelmiro López Iglesias

Modera: Pedro Puy Fraga

14:00:16:30 Xantar

16:30-18:45 Salarios, produtividade e negociación colectiva. Propostas Manuel Lago e Xan Facal

Comentarista: Emilio Pérez Nieto

Modera: Manuel V. Sola

19:00-21:00 Relax

22:00-24:00 Cea. Cada persoa ten incluído coa reserva un acceso ao Spa “Palacio del Agua” de Mondariz, que se encontra nas propias instalacións do hotel.

Venres, 1 de abril

9:30-12:00 Perificidade, Competitividade e novos modelos de innovación: Implicacións para a política de fomento da innovación empresarial en Galicia. Perspectivas sobre sistema financiero

Andrés Faíña, Jesús López-Rodríguez, e Laura Varela Candamio.

Comentarista: Xose Carlos Arias, Susana Quintás

Modera: Fernando González Laxe

12:00:12:30 Pausa – café

12:30-14:00 A economía galega: ¿Ónde concentrar os esforzos?

Guillermo De la Dehesa

Comentarista: Antón Costas

Modera: Alberto Gago

14:00-14:30 Conclusións

14:30-17:00 Xantar e despedida

PARTICIPANTES

Abeta Chas (Expansión)

Alberto Gago (UVIGO)

Albino Prada (UVIGO)

Alejandro Kowalski (Banco Pastor)

Alfonso Sánchez Izquierdo (CRTVG)

Ana Bravo (El Mundo)

Andrés Faíña (UDC)

Antón Costas (Universidad de Barcelona)

Antonio Del Corral (Grupo R)

Carlos Pérez Padrón (Eurolatón)

Edelmiro López Iglesias (USC)

Emilio Pérez Nieto (Grupo Pérez Rumbao)

Fernando González Laxe (UDC)

Guillermo De la Dehesa (CEPR)

Henrique Vázquez Vicente (UVIGO)

Honorato López Isla (Smartener)

Jesús Alonso Escurís (Jealsa)

José Álvarez Cobelas (Anjoca)

José Antonio Redondo (USC)

José Manuel Fernández García (Global Ideas)

José Luis Gómez (Xornal de Galicia)

José Pérez Nieto (Grupo Pérez Rumbao)

José Ramón García (Blu:sens)

Juan Carlos Da Silva(Faro de Vigo)

Luis Piñero (Faro de Vigo)

Luis Pousa (El Correo Gallego)

Manuel Lago Peñas (CC.OO)

Manuel V. Sola (Nova Caixa Galicia)

Manuel Varela (UVIGO)

María Fernández (El País)

María José Miragaya (La Región)

Pedro Puy Fraga (USC)

Santiago Lago Peñas (UVIGO)

Sofía Vázquez (La Voz de Galicia)

Susana Quintás (Banco Pastor)

Victor J. Montes (UVIGO)

Vïctor Nogueira (Nogar)

Xan López Facal (USC)

Xaquín Álvarez Corbacho (UDC)

Xoaquín Fernández Leiceaga (USC)

Xosé Andrés Vázquez Hermida(El País)

Xose Carlos Arias (UVIGO)

Xose Luis Vilela(La Voz de Galicia)

Xosé Manuel García (UVIGO)

 

Organiza: REDE (Universidade de Vigo)

Patrocina: Grupo Pérez Rumbao

Log in with your credentials

Forgot your details?