Indicador Abanca Foro de conxuntura económica de Galicia


+2,2% dato novembro 2019


O indicador Foro de Conxuntura Económica de Galicia ten por finalidade proporcionar unha ferramenta para o seguimento e valoración de evolución da conxuntura económica de Galicia. O coordinador do indicador é Patricio Sánchez Fernández.
É un indicador sintético construído mediante a aplicación aos datos conxunturais da nosa economía dunha análise multivariante (o modelo factorial dinámico) para conseguir unha interpretación máis simple e compacta a través dun conxunto reducido de factores comúns.