INDICADOR ABANCA
FORO DE CONXUNTURA ECONÓMICA DE GALICIA

+3,2% dato decembro 2018

O indicador Foro de Conxuntura Económica de Galicia ten por finalidade proporcionar unha ferramenta para o seguimento e valoración de evolución da conxuntura económica de Galicia. O coordinador do indicador é Patricio Sánchez Fernández.
É un indicador sintético construído mediante a aplicación aos datos conxunturais da nosa economía dunha análise multivariante (o modelo factorial dinámico) para conseguir unha interpretación máis simple e compacta a través dun conxunto reducido de factores comúns.

.

Log in with your credentials

Forgot your details?