Política de privacidal


Protección de datos

De conformidade coo disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase ao usuario que os datos que no seu caso facilite a través dos formularios existentes na páxina Web van ser incorporados para o seu tratamento a un ficheiro titularidade do Foro Económico de Galicia denominado “Clientes e/ou Proveedores” coa finalidade de atender as solicitudes de información que o usuario poida realizar e de publicidade, prestando o seu consentimento expreso para a recepción de comunicacións comerciais por vía electrónica de produtos e servizos que poida no seu caso ofertar a empresa titular do ficheiro.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 comunícaselle que respecto aos datos de carácter persoal recollidos para o seu tratamento ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante solicitude dirixida por escrito ao titular do ficheiro á dirección que consta no encabezamento do presente aviso legal nos termos que subscribe a lexislación vixente. Lexislación e foro

O presente Sitio Web ríxese a todos os efectos polo ordenamento xurídico español, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados do seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo, Pontevedra.

Contacto

Para calquera cuestión poden poñerse en contacto co Foro Económico de Galicia a través do número de teléfono 988 368 759, ou ben dirixindo a súa solicitude ao e-mail info@foroeconomicodegalicia.es

Se vostede atopa algunha dificultade á hora de acceder ou visualizar información neste sitio, ou considera que se podería mellorar a accesibilidade nalgún aspecto, non dubide en comunicárnolo a través do noso correo.