PublicaciónsPlanificación e proxección do sector vitivinícola de Galicia: Realidade, desafíos e retos.

Informe de Conxuntura socieconómica III/2019

Barómetro exportador 1/2019

Anuario 2019